Gydytojai, akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 dienos turės galimybę pasinaudoti turizmo paslaugų kompensavimo priemone – galės pasinaudoti 200 eurų valstybės subsidija poilsiui ar ekskursijoms Lietuvoje. Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, norintys pasinaudoti šia priemone, galės pasirinkti patinkančius atostogų Lietuvoje pasiūlymus ir vieną kartą įsigyti turizmo paslaugų iš pasirinkto turizmo paslaugų teikėjo. Visi žinome, kaip sunkiai visos pandemijos metu dirbo ir vis dar dirba Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, todėl pasidalinkite šia informacija su visais, kuriems ji gali būti aktuali!

Spauskite ČIA ir pirmieji sužinokite apie pasiūlymus, kuriais galėsite pasinaudoti >>>

1. Kokios turizmo paslaugos bus kompensuojamos valstybės?
Apgyvendinimo paslaugos, organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kuriuos gali sudaryti pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos neatsiejamos paslaugos, pavyzdžiui – maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į lankytinus objektus. Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

2. Kas gali įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – licencijuoti gydytojai (medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai), akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai.

Pagal šiuo metu rengiamą aprašo pakeitimą, projekte taip pat galės dalyvauti galiojančias licencijas turintys ir į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Šiuo metu rengiamame aprašo pakeitime taip pat numatyta, kad valstybės kompensuojamomis paslaugomis galės naudotis ir nelicencijuoti gydymo įstaigų darbuotojai, įtraukti į savivaldybių sudarytus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus nelicencijuotų gydymo įstaigų darbuotojų sąrašus.

3. Kada bus galima įsigyti ir panaudoti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?
Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugas įsigyti ir jomis pasinaudoti bus galima nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2020 lapkričio mėn. 30 d.

4. Kokia suma už suteiktas turizmo paslaugas kompensuojama valstybės?
Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojui – 200 eurų su PVM.

5. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?
Galima, tačiau nepanaudota dalis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nekompensuojama.

6. Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už didesnę sumą?
Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas padengia savo lėšomis.

7. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas kelis kartus mažesnėmis sumomis?
Ne. Kompensuojamas turizmo paslaugas vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo.

8. Ar galima įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas iš kelių teikėjų?
Negalima. Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų suma į dalis neskaidoma, todėl paslaugas galima įsigyti tik iš vieno paslaugų teikėjo. Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti tik vieną kartą, o nepanaudota lėšų dalis nėra kompensuojama.

9. Į ką reikėtų kreiptis, norint įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, norėdami pasinaudoti valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugoms, turėtų kreiptis į turizmo paslaugų teikėją, kurio siūlomą turizmo paslaugą ketina įsigyti.

10. Kokius dokumentus reikėtų turėti su savimi? Ką reikės pateikti įsigyjant turizmo paslaugas?
Kreipdamiesi dėl valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų įsigijimo, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai turėtų su savimi turėti ir teikėjui pateikti profesinį pažymėjimą ir jo kopiją ar galiojančios licencijos numerį, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams turizmo paslaugų teikėjas taip pat pateiks paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją ir paprašys ją pasirašyti.

11. Ar paslaugų užsakymas vyks tiesiogiai?
Taip. Paslaugas reikės užsisakyti tiesiogiai iš turizmo paslaugų teikėjo.

12. Ar turizmo paslaugos kompensuojamos tik sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams ar ir jų šeimos nariams?
Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti kompensuojamas turizmo paslaugas tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo savo vardu. Užsakant apgyvendinimo paslaugas, apribojimai numerio tipui ir kategorijai nėra taikomi. Paslaugos negali būti perleistos tretiesiems asmenims.

13. Ar gali šia priemone naudotis odontologai, burnos higienistai?
Priemone gali naudotis tik į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai, darbavęsi COVID–19 pandemijos metu. Daugiau informacijos galite rasti čia.

14. Ar gali šia priemone naudotis greitosios pagalbos vairuotojai?
Taip, paramedikai ir greitosios pagalbos vairuotojai taip pat galės pasinaudoti priemone, tačiau savivaldybės turėtų pateikti darbuotojų, dirbusių COVID–19 pandemijos metu, sąrašus.

15. Kaip man sužinoti, ar galiu naudotis valstybės kompensuojamomis paslaugomis?
Projekte galės dalyvauti galiojančias licencijas turintys gydytojai, slaugytojai ir akušeriai. Savo licencijos galiojimą galite pasitikslinti www.licencijavimas.lt

Pagal šiuo metu rengiamą aprašo pakeitimą, projekte taip pat galės dalyvauti galiojančias licencijas turintys ir į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtraukti odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Šiuo metu rengiamame aprašo pakeitime taip pat numatyta, kad valstybės kompensuojamomis paslaugomis galės naudotis ir nelicencijuoti gydymo įstaigų darbuotojai, įtraukti į savivaldybių sudarytus ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus nelicencijuotų gydymo įstaigų darbuotojų sąrašus. Sąrašuose esantys gydymo įstaigų darbuotojai gaus vardinius turizmo paslaugų kuponus su unikaliu serijos numeriu – tai bus dokumentas, patvirtinantis galimybę pasinaudoti kompensacija. Dėl informacijos, ar Jums skirtas turizmo paslaugų kuponas, prašoma kreiptis į savivaldybę, kurioje dirbate.

Pildykite formą ČIA>>>
Pasiūlymus gali rasti ČIA>>>>

Informacija parengta remiantis VšĮ Keliauk Lietuvoje pateikta informacija internetiniame puslapyje www.atostogosmedikams.lt, LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu „Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR medicinos praktikos įstatymu, LR slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu. Informacija nuolat atnaujinama.