PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. ARTI NAMŲ su AirGuru svetainę (toliau - www.artinamu.lt) valdo licencijuotas kelionių organizatorius UAB "Oro Guru", įmonės kodas: 303085667, buveinės adresas: Sodų g. 4, Vilnius (toliau - Bendrovė);
1.2. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis LR Teisės aktų tvarka, šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei kitais Bendrovės dokumentais;
1.3. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis;
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę įsigyti Arti namų turizmo paslaugų pasiūlymų kuponus ir kitas paslaugas;
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su taisyklėmis, patvirtina, kad jis yra veiksnus pagal tai, kaip veiksnumo sąvoką apibūdina LR Civilinis kodeksas.

2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA IR VYKDYMAS
2.1. Paslaugų teikėju yra laikomas Kupone nurodytas Paslaugos teikėjas (viešbutis, svečių namai, apartamentai, kitų turizmo paslaugų teikėjai);
2.2. Bendrovė nenustato paslaugų teikimo sąlygų, todėl nėra atsakinga už šių paslaugų teikimo kokybę. Šią atsakomybę prisiima galutinis Paslaugos teikėjas;
2.3. Teikiamų paslaugų sąlygas nustato Paslaugos teikėjas, šios sąlygos yra aprašytos www.artinamu.lt tiek išsamiai, kiek šios sąlygos Paslaugų teikėjo buvo pateiktos Bendrovei. Tuo atveju, jei Pirkėjas mano, kad šios sąlygos yra neišsamios, jis privalo susisiekti su Paslaugos teikėju www.artinamu.lt nurodytais kontaktais;
2.4. Paslaugų teikimo sutartys sudaromos elektronine forma. Bendrovė sudarydama sutartis, vadovaujasi LR Civilinio kodekso nuostatomis bei kitų teisės aktų reikalavimais;
2.5. Užsakymo pateikimo ir apmokėjimo atveju, laikoma, kad Pirkėjas susipažino su šiomis taisyklėmis;
2.6. Po to, kai Pirkėjas įvykdo mokėjimą, laikoma, kad Pirkėjas ir Bendrovė sudarė paslaugų teikimo sutartį.

3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
3.1. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus tuo atveju, jei tenkinamos VISOS žemiau nurodytos sąlygos, t.y. 3.1.1-3.1.4:
3.1.1. Nuo sutarties sudarymo praėjo mažiau nei 14 d.;
3.1.2. Kuponas nėra panaudotas, t.y. paslauga nėra suteikta;
3.1.3. Kupono galiojimas nėra pasibaigęs;
3.1.4. Kupone NĖRA nurodyta konkreti paslaugos suteikimo data;
3.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta tuo atveju, jei Paslaugos teikėjas dėl objektyvių priežasčių negali suteikti Kupone nurodytų paslaugų;

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
4.1. Bendrovė įsipareigoja tvarkyti ir saugoti asmens duomenis vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, Bendrovės privatumo politika;
4.2. Bendrovė vykdydama savo įsipareigojimus įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų Tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugų teikėjus, atsakingus už Kupone nurodytų paslaugų teikimą;
4.3. Tretiesiems asmenims Pirkėjų duomenys gali būti atskleisti tuo atveju, jei to reikalauja LR teisės aktai arba siekiant paklusti teisminei procedūrai;
4.4. Pirkėjai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: Vardas, Pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;
4.5. Duomenų tvarkymo tikslas - sutarčių sudarymas ir paslaugų vykdymas.

5. KUPONO SĄLYGOS
5.1. Kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą;
5.2. Norint rezervuoti paslaugą, Pirkėjas turi susisiekti su paslaugos teikėju ir padiktuoti jam kupono kodą bei informuoti, kad kuponas pirktas per Arti namų sistemą;
5.3. Rezervacija tvirtinama atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo užimtumą;
5.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas negali atvykti pagal rezervuotą laiką, jis privalo apie tai pranešti Paslaugos teikėjui ne vėliau nei 7 dienos iki atvykimo ir rezervuoti kitą atvykimo datą;
5.5. Jeigu Pirkėjas neatvyksta arba praneša apie neatvykimą vėliau nei 7 dienos iki rezervuotos atvykimo datos, laikoma, kad kuponas yra panaudotas;
5.6. Standartinis atvykimas į apgyvendinimo įstaigą - nuo 14:00, išvykimas – iki 12:00 (jeigu kupone nėra nurodyta kitaip);
5.7. Nepanaudotas kuponas gali būti grąžintas ne vėliau nei 14 dienų nuo įsigijimo;
5.8. Kuponas negali būti grąžintas tuo atveju, jei iki jo galiojimo pabaigos liko mažiau nei 14 dienų;
5.9. Tuo atveju, jei Kuponas turi konkrečią paslaugos teikimo datą, jis negali būti atšauktas arba grąžintas;
5.10. Kuponą draudžiama platinti arba kopijuoti. 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Šios taisyklės ir nuostatos privalomos Bendrovei ir Pirkėjui;
6.2. Bendrovė pasilieka teisę pildyti ir keisti šias taisykles ir nuostatas;
6.3. Bendrovė patvirtina, kad teikdama paslaugas visais atvejais vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
6.4. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/;
6.5. Pirkėjo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.